קטע:מצודות על איוב ט לד

מצודת דוד

"יסר" - אם יסר מעלי שבטו המכה בי הם היסורין ולא תבעת אותי פחדו

מצודת ציון

"ואמתו" - מלשון אימה ופחד