קטע:מצודות על איוב ט יג

מצודת דוד

"אלוה לא ישיב אפו" - ר"ל לא ימצא מוחה בידו אשר בעבור זה ישיב אפו ממי שכעס עליו כי תחת רגליו כפפו קומתם כל העוזרים בהתחזקות ובגאוה ולא יעמדו נגדו למחות בידו

מצודת ציון

"שחחו" - כפפו כמו וישח אדם (ישעיהו ב)

"רהב" - ענין גאוה והתחזקות כמו ורהבם עמל (תהלים צ)