קטע:מצודות על איוב ט יא

מצודת דוד

"הן יעבור" - אף כי בכל עת יעבור אצלי כי מלא כל הארץ כבודו אבל לא אראהו

"ויחלוף" - עם כי יחלוף לפני לא אתבונן תמונתו

מצודת ציון

"ויחלוף" - ענין העברה כמו חלף הלך לו (שיר השירים ב)