קטע:מצודות על איוב ט י

מצודת דוד

"עד אין חקר" - עד שא"א לחקור אחריהם להבינם

"עד אין מספר" - לגודל רבוים