פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על איוב ט ז

מצודת דוד

"האומר" - הוא הגוזר על השמש שלא יזרח ואינו זורח וסוגר מול הכוכבים לבל יאירו בעולם ועל ימי המבול יאמר כי לא שמשו אז המזלות

מצודת ציון

"לחרס" - לשמש כמו מלמעלה החרס (שופטים ח)

"יחתום" - יסגיר כמו כי חתום הוא (ישעיהו כט)