קטע:מצודות על איוב טז כב

מצודת דוד

"כי שנות" - כאומר הנה יש עמדי מה להתווכח כי הלא שנות מספר הקצוב לפי זמן העמדת הלחות הלא יבואו לי כי קרבו השלמתם בעבור רוב המכאוב אשר מהרו להתייבש את הלחות והמיתה קרובה לבוא ואלך א"כ באורח אשר לא אשוב עוד ומתי א"כ אקבל גמול יושר דרכי

מצודת ציון

"יאתיו" - יבואו כמו אתא בקר (ישעיהו כא)