קטע:מצודות על איוב טז כ

מצודת דוד

"מליצי רעי" - אתם רעי המדברים עמדי בדבר מליצת הויכוח הלא אל אלוה תדמע עיני והלא לפניו גלוים יושר דרכי

מצודת ציון

"מליצי" - המדבר במיטב הדבור בדבר הויכוח יקרא מליץ

"דלפה" - ענין טפטוף כמו דלף טורד (משלי כז) כי דמעת הבכי יורדת טפה טפה