פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על איוב טז ט

מצודת דוד

"אפו טרף" - אף ה' טרף אותי ונוטר איבה עלי והנני לבוז עד שכל הרוצה חרק עלי בשיניו וצרי יחדד עיניו בהבטה יתירה להסתכל בי בעין רעה

מצודת ציון

"וישטמני" - ענין נטירת האיבה כמו וישטום עשו (בראשית כז)

"חרק" - ענין שחיקה וטחינת השנים אלו באלו בהתקצף האדם על מי וכן ויחרקו שן (איכה ב)

"ילטוש" - יחדד כמו חרבו ילטוש (תהלים ז)