קטע:מצודות על איוב טז ז

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"אך עתה הלאני" - כאומר אף לא אפחד מהוספת היסורים עד שאחדל אמרים כי הלא אך עתה הלאני עד שא"א להלאות יותר וכבר עשה שממה כל עדתי הם בניו ובנותיו וכל בני ביתו ומה א"כ יוכל להוסיף עוד

מצודת ציון

"הלאני" - ענין עייפות כמו הנסה דבר אליך תלאה (לעיל ד)

"השמות" - מלשון שממה