קטע:מצודות על איוב טז ה

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"אאמצכם" - עוד הייתי מחזק אמריכם בפה מלא

"וניד שפתי" - הנדת שפתי בדבור היה מחדיל אמריכם כי הייתם מנוחמים בדברי כי כן דרך המצטער כאשר יראה שמפליגין בצערו ומתלוננים עמו להצטער בצרתו מתנחם הוא בזה

מצודת ציון

"אאמצכם" - מלשון אומץ וחוזק

"וניד" - מלשון נדידה