קטע:מצודות על איוב טו כז

מצודת דוד

"כי כסה" - כי התענג בדשן נפשו להשמין את בשרו עד כי כסה פניו בחלבו ועשה על כסליו כפולים כפולים מרוב השומן והמה נראים כשפתי הפיות ובעבור רוב הטובה גבהה לבו ובטח ברוב חזקו לבזות כלפי מעלה

מצודת ציון

"פימה" - מלשון פה

"כסל" - הוא חלק השדרה הסמוך לכליות כמו אשר על הכסלים (ויקרא ג)