קטע:מצודות על איוב טו יז

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"אחוך" - אגיד לך דבר ושמע אלי וזה אשר ראיתי בעיני אספר לך

מצודת ציון

"אחוך" - ענין הגדה

"חזיתי" - ראיתי