קטע:מצודות על איוב טו יד

מצודת דוד

"מה אנוש" - מהו האדם אשר יזכה במעשיו עד שיאמר שה' מעות משפטו לעונשו על לא דבר

"וכי יצדק" - בתמיה והוא כפל ענין במ"ש