קטע:מצודות על איוב ח יג

מצודת דוד

"כן ארחות" - כן דרך של כל שוכחי השם עם כי בעת הצלחתם המה ממולאים בטובה אבל בבוא יום הפקודה תקות כל אחד אבדה חיש קל מהר

מצודת ציון

"חנף" - כן יקרא הרשע על כי מחניף ליצרו וממלא פתויו