קטע:מצודות על איוב ח ה

מצודת דוד

"אם אתה וגו'" - ר"ל ומזה תשכיל לדעת כאשר אתה תדרוש לה' שירחמך ותתחנן אליו להעביר אשמתך