קטע:מצודות על איוב ז יג

מצודת דוד

"כי אמרתי" - אם אמרתי ערשי תנחמני כי משכב השינה תשכיח הצער

"ישא בשיחי משכבי" - משכב הלילה תבער ותלהט בשיחי לכלותה וכפל הדבר במ"ש

מצודת ציון

"ערשי" - מטתי כמו ערשו ערש ברזל (דברים ג)

"ישא" - תבער ותלהט כמו ותשא הארץ מפניו (נחום א)

"בשיחי" - ענינו ספור התלאות כמו מרוב שיחי וכעסי (שמואל א א)