קטע:מצודות על איוב ז ו

מצודת דוד

"ימי קלו" - מהרו ללכת בקלות יותר מן הארג אשר תמהר ללכת בקלות בין חוטי השתי

"ויכלו" - יהיו כלים מבלי תקוה כי לא אקוה עוד לחזור לקדמותי כי נחליתי מאד עד שא"א לשוב לאיתני

מצודת ציון

"ארג" - כן יקרא הכלי אשר ישליך האורג בין חוטי השתי

"באפס" - מבלי