קטע:מצודות על איוב ז ג

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"כן הנחלתי" - כן אני מנחיל לעצמי ירחי שוא ר"ל מצפה אני מתי יעבור החדש אולי יקל חליי בחדש הבא ורוצה אני לנחול מהרה את החדשים אולם היא לשוא כי לא הוקל חליי

"ולילות עמל" - ר"ל וכ"כ בדבר הלילות עם כי אצפה מתי יעברו לילות העמל אשר הזמינו לי ר"ל בכל לילה מהלילות אצפה מתי תעבור הנה לשוא תוחלתי

מצודת ציון

"מנו" - הזמינו כמו וימן ה' דג (יונה ב)