קטע:מצודות על איוב ז א

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"הלא צבא וגו'" - עתה החל אמריו לומר הלא צבא לאנוש ר"ל הלא קץ וזמן יש לאדם על הארץ וימיו מוגבלים וקצובים כימי שכיר

מצודת ציון

"צבא" - קץ וזמן וכן חליפות וצבא עמי (לקמן י)