קטע:מצודות על איוב ו יג

מצודת דוד

"האם" - וכי גם זאת יבוא לי שלא יהיה בי עזר מה הראוי עתה לי והיא תנחומות אוהבים

"ותושיה" - וכי יהיה נדחה ממני כל מה אשר יש עם מחשבותי כי תשחק על אמרי ותלעג למו

מצודת ציון

"ותושיה" - מלשון יש