קטע:מצודות על איוב ו ח

מצודת דוד

"מי יתן" - לזאת הלואי תבא שאלתי ויתן אלוה הדבר שאני חושק ומקוה לה