קטע:מצודות על איוב ג יב

מצודת דוד

"מדוע קדמוני" - מדוע באו לפני ברכי המילדות כמשפט המילדת לקבל אותי בצאתי מן הרחם כמשפט המילדת הלא טוב היה לי ליפול בארץ ולמות

"ומה שדים" - למה נמצאו שדים לאמי להניק אותי הלא טוב היה לי בהעדרם כי מיד הייתי מת ברעב

מצודת ציון

"קדמוני" - באו לפני כמו ולא יקדמנה מגן (ישעיהו לז)

"ומה" - ענינו כמו למה וכן מה יתאונן אדם (איכה ג)