קטע:מצודות על איוב ג ו

מצודת דוד

"הלילה ההוא" - אשר עיבר בו אבי את אמי

"יקחהו אופל" - האופל יקח אותו לחלקו לישמש בו

"אל יחד" - אל יתאחד בימי שנה להתחבר עמהם להיות כמותם ואל יבוא בימי מספר החדשים וכפל הדבר במ"ש

מצודת ציון

"אופל" - חשך עב

"יחד" - מלשון אחד