קטע:מצודות על איוב ג ד

מצודת דוד

"אל ידרשהו" - להשפיע בו טובה ממעל

"ואל תופע" - לא תזריח בו אורה

מצודת ציון

"תופע" - תזרח כמו הופיע מהר פארן (שם לג)

"נהרה" - אורה כמו ונהורא עמיה שרא (דנייאל ב)