קטע:מצודות על איוב ב ו

מצודת דוד

"הנו בידך" - הנה הוא בידך להכותו בעצמו ובבשרו להכאיבו אך שמור את נפשו לבל תצא מגודל הכאב