קטע:מצודות על איוב א יח

מצודת דוד

"עד זה" - כמו בעוד זה

"אוכלים" - היו אוכלים וגו'