קטע:מצודות על איוב א יד

מצודת דוד

"ומלאך בא" - אחד מנעריו בא לבשרו הרעה

"על ידיהם" - אצלם בסמוך להם

מצודת ציון

"ומלאך" - שליח