קטע:מצודות על איוב א ח

מצודת דוד

"השמת" - האם שמת לבך לקטרג גם על איוב אשר באמת אין כמוהו וגו' וכאומר הלא בידו לא מצאת מאומה רע