פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על איוב א ז

מצודת דוד

"מאין תבוא" - מאיזה מקום אתה בא ולפי שאין רשות לקטן לדבר עד שיתחיל עמו הגדול לזה פתח עמו ושאלו

"משוט" - בא אני מן השטיטה בארץ ומן ההתהלכות בה וכפל הדבר במלות שונות לומר היטב חפשתי לראות מעשי בני האדם וכאומר הנה מצאתי חבילות חבילות פשעי בני אדם

מצודת ציון

"משוט" - ענין ההליכה אנה ואנה כמו שטו העם ולקטו (שם יא)