קטע:מצודות על איוב א ב

מצודת דוד

"שבעה בנים" - אף זה יחשב לברכה שהיו בניו הזכרים כפולים מהנקבות ועוד יותר