קטע:מנחת שי על יונה ב ג

"קראתי מצרה" – לית בטעם מלעיל: