קטע:אבן עזרא על שמות ב יג

(שמות ב יג): "נצים" - שם התואר, מבניין נפעל, והשלם "ננצים", כמו "נראים".

"לרשע" - העושה חמס.