קטע:אבן עזרא על יונה ב ד

"ותשליכני. ימים" – כמו "על יאוריהם" (שמות ז, יט וראב"ע שם).
ויפת אמר, כי ים סוף מתערב עם ים יפו, ו"סוף" (פסוק ו) – כמו "ותשם בסוף" (שמות ב, ג), בעבור היותו קרוב: