קטע:אבן עזרא על ויקרא יט כד

תבנית:ניווט קטעים

"קדש הלולים" להלל השם והכהן יאכלנו: