קטע:אבן עזרא על בראשית ג טז

הרבה ארבה — שם הפועל:

עצבונך — בעת הענוי, בצאת דם בתולים:

והרֹנך — הנו"ן נוסף. כי ההריון כבד על האשה, וכן הלידה:

תשוקתך — משמעתך. והטעם, שתשמעי כל אשר יצוה עליך, כי את ברשותו לעשות חפצו: