פתיחת התפריט הראשי

קטע:אבן עזרא על בראשית א ז

ויעש — יש הבדלה ב"בין" עם למ"ד, כמו "בין מים למים" (פסוק ו), "בין קדש לחול" (יחזקאל כב כו; שם מד, כג); ויש עם "בין... ובין", כמו פה: ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים וגו'. ויש עם שניהם, כמו: "ביניכם לבין אלהיכם" (ישעיהו נט ב):

וטעם ויהי כן דבק עם הבא אחריו: כאשר היה כן, קראוֹ שמים: