קטגוריה:OCR עמותה


בקטגוריה זו מרוכזים הדפים בהם נעשה שימוש בתוכנת הOCR שנרכשה על ידי עמותת ויקימדיה ישראל.