פתיחת התפריט הראשי
- 1075-1141
יהודה הלוי, חי בספרד במאה ה-12 וכתב שירים וספרים רבים, שהמפורסם מביניהם הוא הכוזרי.
ריהל ראלי.jpg