פתיחת התפריט הראשי

פנקסי הראי"ה קוק, בהוצאת המכון להוצאת גנזי הראי"ה. ירושלים תשס"ו. בעריכת בעז אופן.