קטגוריה:צידוק הדין

להצדיק את משפט ה', לדעת שכל מה שה' עושה לנו הוא מתוך אהבה


קיצור דרך: tryg/sug/cydwq_hdyn