פתיחת התפריט הראשי

משנה תורה הוא קודקס הלכתי של הרמב"ם. החיבור ההלכתי המסכם והמקיף ביותר של התורה שבעל פה.