קטגוריה:מקדש שני

בית שני - בית המקדש שבנו זרובבל בן שאלתיאל ויהושע בן יהוצדק בירושלים

מקדש הורדוס. תמונה מהדגם במוזיאון ישראל

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim2/mqdj2