קטגוריה:מידת השלום

כינויים: שלום, פיוס, פייסנות
ניגוד: מידת המריבה
טקסטים עיקריים: