קטגוריה:מידת השכחה

כינויים: שיכחה
ניגוד: מידת הזיכרון
טקסטים עיקריים: - אורחות צדיקים שער השכחה -