קטגוריה:כ"ח אלול

אירועים בתולדות עם ישראל

« | ביום כ"ח אלול | »


  • תוהו, לפני 5784 שנה: יום רביעי לבריאה - בריאת השמש והירח והכוכבים (בראשית א, יד-יט) (לשיטת רבי אליעזר)
1. מידע נוסף על האירועים יופיע בדרך כלל במקור המצויין או במאמרים בתחתית דף קטגוריה: "כ"ח אלול".
2. השנים נמנו מבריאת אדם הראשון, בתוספת שנה אחת קודמת הנקראת "שנת תוהו".


ראו גם

קטגוריה זו אינה מכילה כרגע דפים או קובצי מדיה.