קטגוריה:כ"ח אייר

אירועים בתולדות עם ישראל

« | ביום כ"ח אייר | »


  • בשנת ב'תמח, לפני 3333 שנה, בשנת יציאת מצרים: שמרו בני ישראל שבת שניה במדבר ((סדר עולם פ"ה))
  • בשנת ב'תמח, לפני 3333 שנה, בשנת יציאת מצרים: יצאו המקושש ללקוט עצים בשבת וסקלו אותו (במדבר טו, לב) (ע"פ ספרי)
  • בשנת ב'תתפב, לפני 2899 שנה: מת שמואל הנביא לפי השולחן ערוך סימן תקפ (שמואל א כח, ג)
שים לב.png
1. מידע נוסף על האירועים יופיע בדרך כלל במקור המצויין או במאמרים בתחתית דף קטגוריה: "כ"ח אייר".
2. השנים נמנו מבריאת אדם הראשון, בתוספת שנה אחת קודמת הנקראת "שנת תוהו".


ראו גם