קטגוריה:כ"ג סיון

אירועים בתולדות עם ישראל

« | ביום כ"ג סיון | »


  • בשנת ב'תמט, לפני 3334 שנה, בשנת 1 ליציאת מצרים: מרים ואהרן דיברו על משה, ומרים נסגרה לשבעה ימים (במדבר יב, א) (ע"פ הבבלי)
  • בשנת ב'תתקסד, לפני 2819 שנה: יום שמתענים בו - שביטל ירבעם בן נבט העלאת הביכורים לירושלים (מגילת תענית פי"ג)
  • בשנת ג'תד, לפני 2379 שנה: נשלחו האיגרות בימי המן שהיהודים יכולים להיקהל ולעמוד על נפשם (אסתר ח, ט)
שים לב.png
1. מידע נוסף על האירועים יופיע בדרך כלל במקור המצויין או במאמרים בתחתית דף קטגוריה: "כ"ג סיון".
2. השנים נמנו מבריאת אדם הראשון, בתוספת שנה אחת קודמת הנקראת "שנת תוהו".


ראו גם