פתיחת התפריט הראשי
ה' תשי- 1949-
, ראש ממשלת ישראל ויו"ר הליכוד.