פתיחת התפריט הראשי
- 1860-1904
בנימין זאב הרצל, חוזה מדינת ישראל, הוגה רעיון הציונות המדינית ומייסד הציונות כתנועה לאומית מדינית.
Theodor Herzl retouched.jpgראו גםעריכה