קונטרס ההתפעלות

קונטרס ההתפעלות

מרב האי גאון בוצינא קדישא איש אלוק' החסיד המפורסם כקש״ת

מו״ה דוב בער

בן האי גברא רבא ויקירא ה״ה הרב הגאון המפורסם בוצינא קדישא עמודא דנהורא אור עולם איש אלוק' וכבר נודע שמו בחיבורי' שיצא לאור כקשת מו״ה שניאור זלמן זצל״ל ה״ה

בעה״מ ספרי ש״ע ושאר ס״ק
נוסח דפוס זולקווא תקצ״א


מוקלד ממהדורת זולקווא תקצ״א. חלק מראשי התיבות והקיצורים נפתחו; במקרים שהדפוס לא היה ברור התבצעה השלמה בעזרת מהדורת וארשא תרל״א.

תוכן הענייניםעריכה

העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.